Zakres naszych usług:

Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej:

 • mapy dla celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego

Podziały i ustalenia granic nieruchomości:

 • podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych
 • ustalenie granic nieruchomości
 • wskazanie granic nieruchomości
 • połączenia (scalenia) nieruchomości

Pomiary realizacyjne:

 • wytyczenia budynków i budowli
 • wytyczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego
 • wytyczenia przebiegu przyłączy przydomowych

Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne

 • budynków i budowli
 • sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu

Oraz inne usługi geodezyjno-kartograficzne.